Kontaktné informácie
Kontakt na Martina

Dátum: 05. 04. 2018

0903307682
Žilinský kraj, Žilina, Slovensko
0,00 €
Viac informácií
Predám novozaloženú s.r.o., aj spoločnosť s históriou. Dokumentáciu ohľadne prevodu obchodného podielu zabezpečím.